بنظر شما پشه بند یک دو سه ؟

بنظر شما پشه بند یک دو سه ؟

تعداد رای دهندگان
700
نخستین رای
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 13:01
آخرین رای
يكشنبه 07 آبان 1396 ساعت 06:02
بازدیدها درصد گراف
عالي است
272 38.9%
خوب است
229 32.7%
مفید است
92 13.1%
بی فایده است
60 8.6%
تا حدودی مفید است
42 6%