راهنمای استفاده از پشه بند جهار متری

1- پشه بند را از ساک آن خارج کنید و بر روی زمین قرار دهید .-----------------2 - پایه های پشه بند را باز کنید ( هر طرف دو پایه دارد ).

3-- پشه بند را  باز کنید .

4 - پشه بند را کاملا باز کنید .-------------------------------------------5 - رابط دو قسمت را متصل نمایید .

6 - انتهای قطعه رابط را در محل خود قرار دهید .--------------------------7- احساس خوب و خواب لذت بخشی داشته باشید

****************** توصیه به خریداران   ******************

****   بمنظور دوام و عمر بیشتر پشه بند یک دو سه در زمان   ****

****جمع کردن آن دقت فرمایید که لولاها در یک راستا قرار گیرد****