راهنمای استفاده از پشه بند پنج متری :

1- پشه بند را از ساک آن خارج کنید و بر روی زمین قرار دهید .             2- پایه های پشه بند را باز کنید ( هر طرف دو پایه دارد ).

3- پشه بند را  باز کنید .


4- رابط دو قسمت را به یکدیگر متصل نمایید .          ------------ -- 5- شب خوب و خواب لذت بخشی داشته باشید


****************** توصیه به خریداران   ******************

****   بمنظور دوام و عمر بیشتر پشه بند یک دو سه در زمان   ****

****جمع کردن آن دقت فرمایید که لولاها در یک راستا قرار گیرد****