راهنمای استفاده از پشه بندهای سایز نوزاد تا خانواده :

1- پشه بند را از کیسه آن خارج کنید و بر روی تشک قرار دهید .


2- پایه های پشه بند را مطابق شکل کاملا باز کنید .


3- پشه بند را  باز کنید .

تنظیم ارتفاع پشه بند شش نفره :

پس از برپا کردن پشه بند به روش بالا وارد آن شوید

دستگیره های A و B را به یکدیگر نزدیک کنید و قسمت C را بالا بکشید

دقت فرمایید که برای جمع کردن پشه بند حتما ارتفاع آنرا برعکس روش بالا تا حداکثر ممکن کم نمایید

****************** توصیه به خریداران   ******************

****   بمنظور دوام و عمر بیشتر پشه بند یک دو سه در زمان   ****

****جمع کردن آن دقت فرمایید که لولاها در یک راستا قرار گیرد****